Situații de urgență

Situații de urgență, prevenirea și stingerea incendiilor

Situații de urgență

Situații de urgență, prevenirea și stingerea incendiilor


Obiectivul principal al serviciului este organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor la nivelul societatii. În acest scop, societatea:

 • Planifică, organizează şi monitorizează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor la nivelul firmei.
 • Elaborează documente specifice activităţii SU (acte de autoritate, tematică, instructiuni etc).
 • Elaborarează documentele specifice de instruire la locul de muncă (tematica de instruire, graficul de instruire), desfăsurarea propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia.
 • Instruieşte şi testează salariaţii în domeniul situațiilor de urgență.
 • Întocmeşte planul de evacuare a persoanelor.
 • Planifică şi execută exerciții privind modul de acșiune în caz de incendiu.
 • Organizează demonstrații practice (Exerciții de evacuare și Utilizare stingător).
 • Întocmeşte planul de intervenţie în vederea Prevenirii şi Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de lucru din firmă.
 • Controlează modul de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.
 • Verifică modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare şi normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii.
 • Ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific.
 • Acordă consultanţă privind marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripţii ori mijloace de atenţionare.
 • Acordă asistenţă tehnică de specialitate în situaţii critice.
 • Asigură deplină confidenţialitate a datelor cu care operează.

Legislația din domeniul situațiilor de urgență, a prevenirii și stingerii incendiilor

Legi

Legea nr. 307/2006 – Privind apărarea împotriva incendiilor

Hotărâri

HG 560/2005 – Pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă
HG 160/2007 – Pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și a însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situații de urgență voluntare/private
H.G.R. 1739/2006 – Pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu
NORME GENERALE 2007 de apărare împotriva incendiilor
NORME METODOLOGICE /2006 de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă

Ordine

Ordin 106/2007 – Pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale și a operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor
Ordin 130/2007 – Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
Ordin 132/2007 – Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiza și acoperire a riscurilor
Ordin 143/2006 – Privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu și protecție civilă
Ordin 1474/2006 – Pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență
Ordin 158/2007 – Pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private pentru situații de urgență
Ordin 160/2007 – Pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență
Ordin 163/2007 – Pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
Ordin 164/2007 – Pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgență profesioniste căruia i-au incetat raporturile de serviciu
Ordin 1184/2006 – Pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență
Regulament din 12/05/2005 privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice și poluări accidentale
Ordin 3/2011 – Pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă
Ordin 262/2010 – Apărare împotriva incendiilor la spații și constructii pentru birouri
Ordin 187/2010 – Privind apărarea împotriva incendiilor la spații pentru comerț